Obchodní podmínky


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zdravotnického zboží společnosti STERIPAK s.r.o. s jeho obchodními partnery.

2. PRACOVNÍ DOBA

Po-Pá 7:00-15:30 hod

3. KUPUJÍCÍ

a) Koncový uživatel
při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

b) Prodejce zdravotnického zboží
při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu informace o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, DIČ a číslo občanského průkazu u fyzických osob) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

4. OBJEDNÁVKA

Objednat je možno následujícími způsoby:
– Prostřednictvím elektronického obchodu na www.zdravotnicke-zasobovani.cz
– Elektronickou poštou na adrese info@steripak.cz
– Osobně
– Faxem
– Telefonicky

Při objednávání zboží je nutno uvést následující údaje:
– Obchodní jméno a sídlo kupujícího
– IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
– Kód zboží dle ceníku
– Jednotkovou cenu
– Způsob odebrání a dopravy
– Podpis osoby oprávněné objednávat zboží
– Všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně nebo vrácení zboží (v původním balení bez porušení) nebo při nevyzvednutí zboží si prodávající vyhrazuje právo naúčtovat kupujícímu náklady na dopravu.

– Nejmenší objednané množství je 1 ks nebo jedno balení
– Termín dodání 5 dnů (zboží skladem), maximálně 40 dnů
– Splatnost faktur 25 dní
– Objednávky evidujeme až do úplného vykrytí

5. CENOVÉ KATEGORIE

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny pro eShop odpovídají platnému prodejnímu ceníku firmy Steripak s.r.o.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

– Platba v hotovosti při osobním odběru
– Na dobírku při doručení zboží
– Platba na fakturu se splatností

7. EXPEDICE ZBOŽÍ

a) Osobní odběr
Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti.
b) Zasílání přepravní službou
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena dopravy jsou uvedeny v bodě 8. Při objednávce nad 3000,- Kč s DPH je doprava zdarma.

Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, způsob manipulace se zásilkou) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

8. DOPRAVA A MANIPULAČNÍ POPLATKY

V našem elektronickém obchodě si můžete vybrat z těchto druhů dopravy:
– doprava zdarma při objednávkách, jejichž cena překročí 3000,- Kč s DPH
– přepravce – pro zásilky bez dobírky účtujeme manipulační poplatek 133,- Kč s DPH; pro zásilky s dobírkou účtujeme manipulační poplatek 182,- Kč s DPH
– při osobním odběru v sídle firmy v Modřicích neúčtujeme žádné manipulační poplatky

Tyto podmínky platí pouze při objednávce zboží prostřednictvím elektronického obchodu zdravotnicke-zasobovani.cz
Přeúčtování nákladů na dopravu zboží k zákazníkovi se řídí platnými zákony.

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
Na zboží se vztahuje záruka dle Obchodního zákoníku. Záruční doba na přístroje činí 24 měsíců od instalace a vztahuje se na náhradní díly a práci včetně dopravy. Podmínkou záruky je provedení profylaktické prohlídky přístroje (dle Zákona 123/2000 Sb.) po 12 měsících provozu. Profylaktická prohlídka je v ceně přístroje, provádí se na základě požadavku konečného zákazníka a zákazník hradí náklady na dopravu.
Záruční opravy a profylaktické prohlídky mohou provádět pouze autorizované servisní organizace. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na závady způsobené neodbornou manipulací a používáním.
V případě výrobků u kterých je uvedena exspirace je záruční doba daná datem nejzazší použitelnosti výrobku, tzn. může být delší případně i kratší než 24 měsíců.

10. Provádění pravidelných bezpečnostně-technických prohlídek

Pravidelné bezpečnostně-technické prohlídky (BTK) jsou prováděny v souladu s doporučením výrobce v pravidelném ročním intervalu.

Součástí BTK je kontrola technického stavu přístroje, elektrorevize
a předepsaná výměna kritických dílů. Tato výměna je předepsána výrobcem.

V případě, že nedojde k řádnému provedení BTK, může dojít k  poškození přístroje se všemi důsledky, které z tohoto pro uživatele plynou, včetně zvýšených nákladů na následný servis.

Naše společnost doporučuje, aby provádění pravidelných BTK nebylo zanedbáváno. Pravidelný odborný servis z dlouhodobého hlediska snižuje náklady na opravy a výrazně prodlužuje životnost přístroje.

11. ZÁVĚREČENÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

STERIPAK s.r.o.
Poděbradova 849
664 42 Modřice
Česká republika
IČ: 26225484
DIČ: CZ26225484

Telefon: +420 517 546 240
Fax: +420 517 546 248
Servis: +420 603 237 075
E-mail: info@steripak.cz
Web: www.zdravotnicke-zasobovani.cz

Firma je zapsána u rejstříkového soudu v Brně s.z. C 38010
Firma byla založena: 5.10.2000