Návody


Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější dotazy našich zákazníků

Proč musím testovat sterilizaci ?

Testování sterilizace je jediným způsobem, jak mohu ověřit správnou funkci sterilizátoru. Provádění testů sterilizace je vyžadováno vyhláškou MZ ČR 306/2012 Sb. Pokud neznáte znění vyhlášky a chtěli byste se s ním seznámit, kontaktujte nás.

Proč tolik záleží na správné funkci sterilizátoru ?

Jedině správně fungující sterilizátor je schopný zajistit, že sterilizovaný materiál bude po provedené sterilizaci skutečně sterilní! Použití nesterilního materiálu může způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt pacienta.

Jak poznám, jaký typ sterilizátoru používám ?

U starších přístrojů z produkce Chirany je typ sterilizátoru uveden přímo v typovém označení: HS – horkovzdušný sterilizátor, PS – parní sterilizátor. Tyto starší přístroje by však už měly být v dnešní době minulostí. Pokud nemáte jistotu, podívejte se do dokumentace Vašeho přístroje.

Narazil jsem na výraz, kterému jsem nerozuměl…

Někteří dodavatelé, ale také např. normy ČSN EN používají k označení sterilizace termíny, které nejsou příliš zažité:
Sterilizace suchým teplem = horkovzdušná sterilizace
Sterilizace vlhkým teplem = parní sterilizace
Sterilizační jednotka (SJ) = 56 l
Procesový test = chemický indikátor třídy 1-3 dle ČSN EN ISO 11140

Co jsou testy třídy 1

Tyto testy sledují pouze jednu veličinu v procesu sterilizace, většinou teplotu. V praxi slouží pouze k rozlišení materiálu, který již byl vysterilizován od materiálu, který sterilizován není. Těmito testy musí být označen každý jednotkový obal. Testy třídy 1 bývají natištěny přímo na sterilizačních obalech. Používání těchto testů ukládá vyhláška MZ ČR 306/2012 Sb. Testy třídy 1 musí být vybaven každý obal (sáček, kazeta nebo kontejner).

Co jsou testy třídy 4

Tyto testy sledují více veličin, proto se jim nejčastěji říká “multiparametrové“. Ke změně barvy indikátoru může dojít pouze v případě, že jsou splněny všechny sledované parametry. U sterilizátorů do 5 SJ (sterilizační jednotka = 56 l) musí být použit minimálně jeden takový test. V naší nabídce naleznete dva multiparametrové testy třídy 4 AC250 od firmy Wipak a 2551 od firmy Browne. Testy třídy 4 se ukládají do obalu (sáček, kontejner) společně se sterilizovaným materiálem, aby byly vystaveny identickým podmínkám.

Jaké testy mám použít v případě, že sterilizuji v horkovzdušném sterilizátoru ?

Pro horkovzdušnou sterilizaci platí stejná pravidla, jako pro parní, tzn. každý jednotkový obal musí být označen testem třídy 1, např. lepicí páskou ITH19 s naneseným testem. Do každé vsázky pak přikládáme test třídy 4 – 6, v tomto případě trubičku 7303 – pro sterilizátory s cirkulací horkého vzduchu. Tento test se ukládá do obalu (sáček, kazeta) společně se sterilizovaným materiálem tak, aby byl vystaven identickým podmínkám.

Kolik testů vyšších tříd (4-6) musím vkládat do horkovzdušného sterilizátoru ?

U sterilizátorů do objemu 60l stačí jeden kus. Při objemu vyšším než 60l dva kusy, při vyšším než 120 l tři atd…

Musím testovat každou sterilizaci ?

Sterilizační proces je neopakovatelný, proto je třeba testovat každou sterilizaci. Pokud toto pravidlo nedodržíme, nemůžeme odhalit ani případnou nesterilní dávku materiálu.

K čemu je dobrý Bowie&Dick test ?

Bowie&Dickův test slouží ke kontrole průniku páry ke sterilizovanému předmětu. Z provedeného testu lze snadno odhalit odchylky ve sterilizačním procesu (mokrá pára, vzduchové bubliny apod.)

Jak má vypadat testovací Bowie&Dick balík ?

Přesné rozměry testovacího balíku definuje norma ČSN EN 867-3. Popis balení naleznete např. zde, nicméně v praxi se s tímto způsobem balení prakticky nesetkáme. Pokud používáte klasický malý parní sterilizátor (stolní), můžete Bowie&Dickův test nahradit Helix testem (dle ČSN EN 868-5).

Existují alternativy k Bowie&Dick testu ?

Ano. Alternativním řešením pro malé parní sterilizátory je tzv. Helix test. Tento test obsahuje tělísko s komůrkou pro uložení testu a 1500 mm dlouhou kapilárou přesně definovaných rozměrů. Dodává se v balení 30 ks nebo 250 ks.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište nám a Váš dotaz co nejdříve zařadíme do naší databáze znalostí.