Jak má vypadat sterilizační obal


Provedení kombinovaného sterilizačního obalu je definováno normou. Kromě technických parametrů se jedná o popisy a označení, které usnadňují jeho další použití.

Na obalu musí být uvedeny tyto informace:

  • Označení obalu (kód), jeho rozměry
  • Identifikace výrobce
  • Identifikace čísla šarže
  • Indikace směru otevření (tzv. peel efekt)
  • Procesový indikátor s plochou testu minimálně 100 mm2 a popisem barevné změny
  • Informací “Nepoužívat, je-li obal poškozen” (tento text se opakuje každých 100 mm)
  • Veškeré popisy musí být mimo aktivní zónu obalu