Testy pro sterilizaci Browne


Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 306/2012 Sb. značně zvýšila požadavky na prokazování účinnosti sterilizace.

Testy Browne umožňují dokonalou kontrolu procesů mytí a sterilizace. Účinné sterilizace lze dosáhnout jen pokud je nástroj důkladně mechanicky očištěn a osušen. Teprve poté může následovat zvolená sterilizační metoda. Průběh celého postupu je třeba řádně dokumentovat.

Výrobce Albert Browne nabízí testy jak pro rutinní kontrolu prováděnou provozovateli sterilizačních přístrojů, tak pro kontrolní postupy orgánů Státního zdravotního dozoru. Testy prokazují dosažení určitých hodnot jednotlivých veličin sledovaného cyklu. Nabídku klasických chemických indikátorů (testů) doplňují biologické indikátory přesně definovaných vlastností.

Předsterilizační příprava, mytí nástrojů a termodezinfekce

Pro nástrojové mycí a desinfekční automaty nabízíme testy kvality mytí, kat. č. 2315. Na plastovém nosiči je naneseno zkušební barvivo tvořené proteiny, lipidy a polysacharidy. Nosič se vkládá do nerezového držáku, kat. č. 2316D, který dovoluje působení mycího procesu ve dvou rovinách a celkem čtyřech směrech. Uspořádání držáku simuluje i mytí těžko přístupných míst nástrojů.

Pro validaci mycích procesů lze použít také zkušební barvivo Soil Test, kat. č. 2304.

Pro monitorování účinnosti tepelné desinfekce nástrojů slouží proužkový indikátor Des-Check, kat. č. 2470.

Sterilizace parou

Parní sterilizaci lze velmi ekonomicky monitorovat indikátory Browne MVI Steam, kat. č. 2551, které využívají nejnovější patentovanou technologii organického barviva, které na rozdíl od výrobků jiných firem neobsahují olovo ani jiné těžké kovy a přitom splňují požadavky na indikátory typu 4 dle ČSN EN ISO 11140, která je nejvyšší kategorií indikátorů podle evropského třídění. Indikátory lze používat při obou schválených teplotách parní sterilizace 134 °C i 121 °C.

Pro nejvyšší nároky dodáváme indikátory Browne TST Control, kat. č. 3760, které jsou jedinými produkty na světě zařazené jako typ 6 dle ISO 11140-1, tzv. emulující indikátory a změna barvy indikátoru potvrzuje dosažení předepsaných parametrů sterilizačního procesu podle přílohy vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Pod kat. č. 3725 se dodává indikátor stejných parametrů opatřený samolepicí vrstvou k snadnému zařazení do dokumentace sterilizace.

Speciálním typem indikátorů TST Control jsou katalogová. č. 2317 a 2341, které jsou určeny pro kontrolu sterilizace nebalených nástrojů (Flash sterilizace).

Řadu indikátorů TST Control doplňují tzv. vsázkové (zátěžové) testy. Kat. č. 3779 se užívá při sterilizaci baleného materiálu, zatímco kat. č. 3777 je určen pro kontrolu účinnosti sterilizace nebalených nástrojů. Proužek s indikátorem se vkládá do utěsněné komůrky s připojenou kapilárou otevřenou na druhém konci. Tyto testy mohou simulovat podmínky sterilizace nástrojů s dutinami, endoskopů apod. Proužek je opatřen samolepicí vrstvou pro snadné vložení do dokumentace sterilizace.

Ze speciálních testů dodáváme testy průniku páry pro velké i malé sterilizátory. Jednorázové zkušební balíčky kat. č. 2352 se vyznačují velmi přesně definovanými parametry a odpovídají zcela normě ČSN EN 867-4 a varianty zkušebních balíčků určené pro malé sterilizátory odpovídají také normě ČSN EN 867-5. Těmito balíčky lze ověřit nejen funkční průnik páry, ale i její kvalitu. Dodávají se také samostatné Listy s indikátorem pro B&D zkoušku formátu A4 určené do standardního balíku roušek, kat. č. 2561.

Technologie indikátorů TST Control je využita i u Browne TST Helix, kat. č. 3780 a 3781 určeném pro zkoušku průniku páry v malých parních sterilizátorech. Indikační proužek se vkládá do utěsněné komůrky s pevně připojenou kapilárou délky 1500 mm a otevřenou na druhém konci. Tento systém uložený ve sterilizačním obalu pak slouží ke kontrole průniku páry obdobně jako zkušební balíček. Tento velmi ekonomický postup pro zkoušku průniku páry dle ČSN EN ISO 11140 je však touto normou obecně určen pouze pro malé parní sterilizátory a nemůže být používán při zkoušce průniku páry ve velkých sterilizátorech. Proužek je opatřen samolepicí vrstvou pro snadné vložení do dokumentace sterilizace.

Pro parní sterilizaci dodáváme rovněž dokumentační systém Browne sestávající z etiket formátu cca 3 x 3 cm opatřených procesovým indikátorem, kat.č. 3789. Na etikety se kleštěmi (podobně jako cenovky v obchodech) natisknou následující údaje podle požadavku vyhlášky č. 306/2012 Sb.: datum sterilizace, datum exspirace, číslo sterilizátoru a sterilizačního cyklu a číslo pracovníka provádějícího sterilizaci. Etikety jsou opatřeny dvěma lepicími vrstvami: pro umístění na obal sterilizovaného materiálu (papírový, kombinovaný nebo kontejner) a při použití materiálu se mohou snadno sejmout a pomocí další lepicí vrstvy vlepit do zdravotnické dokumentace pacienta, u kterého byl materiál použit.

Horkovzdušná sterilizace

Integrační trubičky Browne, kat. č. 7303, které nabízíme pro monitorování sterilizace proudícím suchým vzduchem, jsou jedinými indikátory pro tento proces na světě, které splňují specifikace pro indikátory typu 6 dle ISO 11140-1.

Formaldehydová sterilizace

Pro testování formaldehydové sterilizace nabízíme proužkové indikátory, kat. č. 2401, které splňují požadavky typu 4 dle ČSN EN ISO 11140. Tyto indikátory se osvědčují i pro kontrolu sterilizátorů Chirana FS 150, které jsou v ČR dosud nejrozšířenější. Pro formaldehydový proces se dodávají rovněž samolepicí procesové indikátory, kat. č. 2402 určené pro obaly, které nejsou procesovým indikátorem opatřeny již výrobcem obalu.

Ethylenoxidová sterilizace

Pro ethylenoxidový proces dodáváme Proužkové indikátory, kat. č. 2420, které splňují požadavky typu 4 dle ČSN EN ISO 11140 a třídy 5 dle ČSN EN ISO 11140. Cenově velmi výhodnou novinkou jsou Indikátory MVI pro sterilizaci ethylenoxidem, kat. č. 2563 zařazené jako typ 4 dle ČSN EN ISO 11140.

Plazmová sterilizace

Pro sterilizaci plasmou v přístrojích STERRAD dodáváme proužkové indikátory, kat. č. 2500, které splňují požadavky typu 4 dle ČSN EN ISO 11140.

Výrobky Browne naleznete na našem eshopu.