Volba vhodného testu sterilizace


Krátký videonávod na volbu vhodného testu sterilizace. Jak má vypadat správný test a jaké informace na něm mají být natištěny?

Norma EN ISO 11140-1 definuje, které informace musí být na chemickém indikátoru, resp. v příbalovém letáku uvedeny:

  • Označení procesu, typ indikátoru a jeho účel
  • Kritické parametry na které indikátor reaguje a jejich hodnoty (pro typ 4, 5 nebo 6)
  • Popis, případně ukázka předpokládané změny indikátoru po expozici
  • Skladovací podmínky (před i po použitím indikátoru)
  • Výrobní šarži a dobu použitelnosti
  • Pokyny ke správnému použití (i bezpečnostní)
  • Jméno a adresu výrobce (nebo dodavatele)
  • Způsob uchování v dokumentaci sterilizace
  • Další údaje k možným změnám indikátoru, interakce apod.