EURO Bowie&Dick testovací balíček


« Zpět na E-shop

155.68  / 139.00  bez DPH

Popis

1 ks

Tento jednorázový balíček pro B-D zkoušku prověří v jediném testu při teplotě 134 °C během 3,5 min.: průnik páry, sytost páry, obsah nekondenzujících plynů, teplotu a skutečnou dobu sterilizační expozice. Unikátní vícebarevná reakce indikátoru TST tvořícího zkušební obrazec přináší nejdokonalejší diagnostiku v Bowie-Dickově zkoušce. Tento výrobek odpovídá normě ČSN EN ISO 11140-4:2007.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %. Datum exspirace je uvedeno na balení.
Za stejných podmínek lze uchovávat exponované zkušební listy pro dokumentační účely jakkoliv dlouho bez nežádoucí změny barvy.

Detail
Tento zkušební balíček spolehlivě vyhodnotí stav sterilizátoru a případně rozliší, zda závada funkce spočívá v přístroji nebo používané páře. Ve srovnání s jinými užívanými testy se vyznačuje vysokou citlivostí a reprodukovatelností zkoušek. Zcela odpovídá normě ČSN EN ISO 11140-4:2007. Jeho kvalitu dozoruje nezávislá britská zkušebna a je patentově chráněn v Evropě i v USA. Dokáže odhalit závady, které nemohou být detekovány záznamovými přístroji tlaku a teploty ve sterilizátoru. Jednoznačně vyhodnotí odvzdušnění komory, přesycenou nebo přehřátou páru, obsah nekondenzujících plynů, dosaženou teplotu a skutečnou dobu působení páry. Podrobný návod k vyhodnocení zkoušky, určení závady a její pravděpodobné příčiny obdržíte od dodavatele. Stejně jako ostatní produkty společnosti Albert Browne ani tento indikátor neobsahuje olovo, jiné těžké kovy ani známé kancerogeny a není toxický. Balíček pro B-D zkoušku 2352 je užíván pro kontroly sterilizátorů nejen jejich uživateli, ale i kontrolními orgány a servisními techniky. Příklady zbarvení indikačního listu ukazuje následující vyobrazení.