TST Flash 2317


« Zpět na E-shop

1,756.92  / 1,452.00  bez DPH

Popis

200 ks/ bal

Nejpřesnější indikátor pro parní sterilizaci nebaleného materiálu, odpovídá specifikacím Typ 6 dle ČSN EN ISO 11140-1:2015. Je určen pouze pro tzv. Flash sterilizaci nebalených nástrojů. Ke změně barvy indikátoru dojde při teplotě 134 °C za 3,5 min. Indikátor se vkládá na síto mezi sterilizované nástroje.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %. Datum exspirace je uvedeno na balení.

Detail
Změna barvy indikačního terče, který je před použitím žlutý, na purpurovou až modrou znamená, že indikátor byl během parní sterilizace vystaven působení všech kritických proměnných: nasycené vodní páry při teplotě a po dobu, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny na indikátorovém proužku: 134 °C/3,5 min. (Podrobnější údaje si můžete vyžádat u dodavatele.) Pokud se indikační bod zbarvil tmavohnědě až černě, trvala sterilizace déle nebo proběhla při vyšší teplotě, než je uvedeno na indikátorovém proužku. Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický, nepatří mezi známé kancerogeny a nezpůsobuje nebezpečnou kontaminaci sterilizovaného materiálu. Exponované indikátory chráněné před světlem lze uchovávat bez časového omezení pro dokumentaci sterilizace nebo je připojit k záznamu o zdravotnickém výkonu.