TST Flash 3760


« Zpět na E-shop

1,341.89  / 1,109.00  bez DPH

Popis

200 ks/bal

Nejpřesnější indikátory pro parní sterilizaci baleného materiálu, odpovídají specifikacím dle ČSN EN ISO 11140-1:2015 Typ 6. Jsou vhodné pro kontrolu účinnosti sterilizace v rozsahu teplot 121 °C až 134 °C. Doporučují se zejména pro kontrolu dodržení stanovených parametrů sterilizačního cyklu (verifikace cyklu). Vkládají se dovnitř obalů mezi sterilizovaný materiál nebo do samostatných obalů.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %.
Datum exspirace je uvedeno na balení.

Detail
Změna barvy indikačního terče, který je před použitím žlutý, na purpurovou až modrou znamená, že indikátor byl během parní sterilizace vystaven působení všech kritických proměnných: syté vodní páry při teplotě a po dobu, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny na indikátorovém proužku (121°C/20 min nebo 134 °C/7 min). (Podrobnější údaje si můžete vyžádat u dodavatele.) Pokud se indikační bod zbarvil tmavohnědě až černě, trvala sterilizace déle nebo proběhla při vyšší teplotě, než je uvedeno na indikátorovém proužku. Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický, nepatří mezi známé kancerogeny a nezpůsobuje nebezpečnou kontaminaci sterilizovaného materiálu. Exponované indikátory chráněné před světlem lze uchovávat bez časového omezení pro dokumentaci sterilizace nebo je připojit k záznamu o zdravotnickém výkonu. Vzhledem k možné nerovnoměrné sterilizační expozici v různých částech komory sterilizátoru se doporučuje používat více indikátorů, nejlépe v každém sterilizačním obalu.