Testy Browne


Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 306/2012 Sb. značně zvýšila požadavky na prokazování účinnosti sterilizace.

Testy Browne umožňují dokonalou kontrolu procesů mytí a sterilizace. Účinné sterilizace lze dosáhnout jen pokud je nástroj důkladně mechanicky očištěn a osušen. Teprve poté může následovat zvolená sterilizační metoda. Průběh celého postupu je třeba řádně dokumentovat.

Výrobce Albert Browne nabízí testy jak pro rutinní kontrolu prováděnou provozovateli sterilizačních přístrojů, tak pro kontrolní postupy orgánů Státního zdravotního dozoru. Testy prokazují dosažení určitých hodnot jednotlivých veličin sledovaného cyklu. Nabídku klasických chemických indikátorů (testů) doplňují biologické indikátory přesně definovaných vlastností.

Předsterilizační příprava, mytí nástrojů a termodezinfekce

Pro nástrojové mycí a desinfekční automaty nabízíme testy kvality mytí, kat. č. 2315. Na plastovém nosiči je naneseno zkušební barvivo tvořené proteiny, lipidy a polysacharidy. Nosič se vkládá do nerezového držáku, kat. č. 2316D, který dovoluje působení mycího procesu ve dvou rovinách a celkem čtyřech směrech. Uspořádání držáku simuluje i mytí těžko přístupných míst nástrojů.

Pro validaci mycích procesů lze použít také zkušební barvivo Soil Test, kat. č. 2304.

Pro monitorování účinnosti tepelné desinfekce nástrojů slouží proužkový indikátor Des-Check, kat. č. 2470.
Zobrazit více »


Produkty Browne