Sterilizace ethylenoxidem


indikátor 2420

Indikační laminovaný terčík o průměru přibližně 12 mm červené barvy je umístěn na papírovém nosiči. Indikátor odpovídá specifikacím pro Typ 5 dle EN ISO 11140-1:2015. Tyto indikátory se umísťují dovnitř sterilizačních obalů a slouží k prokázání účinné sterilizační expozice ethylenoxidem.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %
v prostředí bez volného ethylenoxidu. Datum exspirace je uvedeno na balení.

Detail
Změna barvy indikačního terčíku z červené na zelenou znamená, že indikátor byl vystaven působení ethylenoxidu o účinné koncentraci a teplotě při relativní vlhkosti 40 % – 60 % po dostatečně dlouhou dobu.
Tento indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický, nepatří mezi známé kancerogeny a nezpůsobuje nebezpečnou kontaminaci sterilizovaného materiálu. Indikátory se nesmějí skladovat v prostředí s ethylenoxidem v ovzduší.