Sterilizace parou


MVI 2551

Universální indikátory pro parní sterilizaci, odpovídají specifikacím pro Typ 4 dle EN ISO 11140-1:2015. Jsou vhodné pro kontrolu účinnosti parní sterilizace baleného i nebaleného materiálu a nástrojů v rozsahu teplot 121 °C až 134 °C. Vkládají se při sterilizaci baleného materiálu do obalu, při sterilizaci nebalených nástrojů přímo na síto.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %.
Datum exspirace je uvedeno na balení.

detail

Indikátory se dodávají ve formě papírových proužků, které se v polovině délky rozdělí na dva. Indikační proužek je natištěn v podélné ose proužku a při expozici odpovídající stanoveným parametrům zčerná v celé své délce. Změna barvy se porovnává se srovnávací oválnou plochou natištěnou na jednom konci indikátoru a označenou REF. Tuto barvu dosáhne indikátor za 3 minuty při 134 °C a za 8 minut při 121 °C.
Indikátory se vkládají dovnitř obalů mezi sterilizovaný materiál nebo do samostatných obalů. Při sterilizaci nebalených nástrojů se indikátory vloží mezi nástroje. Vzhledem k možné nerovnoměrné sterilizační expozici v různých částech komory sterilizátoru se doporučuje používat více indikátorů, nejlépe v každém sterilizačním obalu.
Podmínkou úplné barevné změny je vystavení indikátoru působení nasycené vodní páry nejméně o teplotě a nejméně po dobu, jejichž číselné hodnoty jsou uvedené na balení, tedy všech kritických parametrů účinné parní sterilizace.
Tento indikátor je cenově velmi výhodný a exponovaný indikátor lze uchovávat bez nežádoucí změny barvy jako dokumentaci účinné sterilizace, případně jej připojit k dokumentaci o zdravotnickém výkonu.
Exponované indikátory chráněné před světlem lze uchovávat pro dokumentaci sterilizace bez časového omezení.
Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický, nepatří mezi známé kancerogeny a nezpůsobuje nebezpečnou kontaminaci sterilizovaného materiálu.

Helix 3780 / 3781

Tento test je určen pro zkoušku průniku páry v tzv. malých sterilizátorech s procesem typu B
o objemu komory 10-60 l. Sestává ze zkušebního tělíska Helix a proužku s indikátorem. Zkušební tělísko je tvořeno kapilárou otevřenou na jednom konci a její druhý konec ústí do uzavřené komůrky s indikátorem.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %. Datum exspirace je uvedeno na balení.
Test splňuje požadavky normy EN 867-5. Exponovaný indikátor lze archivovat pro dokumentační účely neomezeně dlouho bez nežádoucí změny barvy.

detail

Zkušební proužek se přeloží v polovině potiskem dovnitř a vloží do víčka komůrky. Vnitřek celého zkušebního tělíska musí být suchý. Víčko se našroubuje na komůrku lehce až na doraz. Takto připravený test se vloží do sterilizačního obalu a spustí se program pro zkoušku průniku páry (134 °C/3,5 min). Program musí zahrnovat nejméně 3 frakční evakuace, jinak nebude zkouška úspěšná.
Po zkoušce se proužek ihned vyjme a vyhodnotí se výsledek podle následujícího vyobrazení. Úplné modré zbarvení indikátoru (jako vedle natištěného kratšího srovnávacího proužku) znamená, že průnik páry byl dostatečný a sterilizátor lze použít (prostřední vyobrazení). Stejnoměrně žlutý indikátor znamená, že test nebyl exponován a proužek se zbytky žlutého zbarvení znamená nedostatečný průnik páry (sterilizátor nelze použít).
Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický a nepatří mezi známé kancerogeny.
Zkušební proužek je na rubové straně opatřen samolepicí vrstvou pro snadné vložení do systému dokumentace sterilizace.

Bowie & Dick testovací balíček TST 2352

 

Tento jednorázový balíček pro B-D zkoušku prověří v jediném testu při teplotě 134 °C během 3,5 min.: průnik páry, sytost páry, obsah nekondenzujících plynů, teplotu a skutečnou dobu sterilizační expozice. Unikátní vícebarevná reakce indikátoru TST tvořícího zkušební obrazec přináší nejdokonalejší diagnostiku v Bowie-Dickově zkoušce. Tento výrobek odpovídá normě EN ISO 11140-4:2007.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %. Datum exspirace je uvedeno na balení.
Za stejných podmínek lze uchovávat exponované zkušební listy pro dokumentační účely jakkoliv dlouho bez nežádoucí změny barvy.

detail

Tento zkušební balíček spolehlivě vyhodnotí stav sterilizátoru a případně rozliší, zda závada funkce spočívá v přístroji nebo používané páře. Ve srovnání s jinými užívanými testy se vyznačuje vysokou citlivostí a reprodukovatelností zkoušek. Zcela odpovídá normě EN ISO 11140-4:2007. Jeho kvalitu dozoruje nezávislá britská zkušebna a je patentově chráněn v Evropě i v USA. Dokáže odhalit závady, které nemohou být detekovány záznamovými přístroji tlaku a teploty ve sterilizátoru. Jednoznačně vyhodnotí odvzdušnění komory, přesycenou nebo přehřátou páru, obsah nekondenzujících plynů, dosaženou teplotu a skutečnou dobu působení páry. Podrobný návod k vyhodnocení zkoušky, určení závady a její pravděpodobné příčiny obdržíte od dodavatele. Stejně jako ostatní produkty společnosti Albert Browne ani tento indikátor neobsahuje olovo, jiné těžké kovy ani známé kancerogeny a není toxický. Balíček pro B-D zkoušku 2352 je užíván pro kontroly sterilizátorů nejen jejich uživateli, ale i kontrolními orgány a servisními techniky.

TST 3760

Nejpřesnější indikátory pro parní sterilizaci baleného materiálu, odpovídají specifikacím dle EN ISO 11140-1:2015 Typ 6. Jsou vhodné pro kontrolu účinnosti sterilizace v rozsahu teplot 121 °C až 134 °C. Doporučují se zejména pro kontrolu dodržení stanovených parametrů sterilizačního cyklu (verifikace cyklu). Vkládají se dovnitř obalů mezi sterilizovaný materiál nebo do samostatných obalů.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %.
Datum exspirace je uvedeno na balení.

detail

Změna barvy indikačního terče, který je před použitím žlutý, na purpurovou až modrou znamená, že indikátor byl během parní sterilizace vystaven působení všech kritických proměnných: syté vodní páry při teplotě a po dobu, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny na indikátorovém proužku (121°C/20 min nebo 134 °C/7 min). (Podrobnější údaje si můžete vyžádat u dodavatele.) Pokud se indikační bod zbarvil tmavohnědě až černě, trvala sterilizace déle nebo proběhla při vyšší teplotě, než je uvedeno na indikátorovém proužku. Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický, nepatří mezi známé kancerogeny a nezpůsobuje nebezpečnou kontaminaci sterilizovaného materiálu. Exponované indikátory chráněné před světlem lze uchovávat bez časového omezení pro dokumentaci sterilizace nebo je připojit k záznamu o zdravotnickém výkonu. Vzhledem k možné nerovnoměrné sterilizační expozici v různých částech komory sterilizátoru se doporučuje používat více indikátorů, nejlépe v každém sterilizačním obalu.

TST 3725

Tento indikátor odpovídá svými parametry přesně indikátoru TST, objednací č. 3760 a navíc je opatřen na rubové straně nosiče samolepicí vrstvou pro snadné vložení do systému dokumentace sterilizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TST Flash 2317

Nejpřesnější indikátor pro parní sterilizaci nebaleného materiálu, odpovídá specifikacím Typ 6 dle EN ISO 11140-1:2015. Je určen pouze pro tzv. Flash sterilizaci nebalených nástrojů. Ke změně barvy indikátoru dojde při teplotě 134 °C za 3,5 min. Indikátor se vkládá na síto mezi sterilizované nástroje.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %. Datum exspirace je uvedeno na balení.

detail

Změna barvy indikačního terče, který je před použitím žlutý, na purpurovou až modrou znamená, že indikátor byl během parní sterilizace vystaven působení všech kritických proměnných: nasycené vodní páry při teplotě a po dobu, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny na indikátorovém proužku: 134 °C/3,5 min. (Podrobnější údaje si můžete vyžádat u dodavatele.) Pokud se indikační bod zbarvil tmavohnědě až černě, trvala sterilizace déle nebo proběhla při vyšší teplotě, než je uvedeno na indikátorovém proužku. Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický, nepatří mezi známé kancerogeny a nezpůsobuje nebezpečnou kontaminaci sterilizovaného materiálu. Exponované indikátory chráněné před světlem lze uchovávat bez časového omezení pro dokumentaci sterilizace nebo je připojit k záznamu o zdravotnickém výkonu.

 

 

TST Flash 2341

Indikátor pro parní sterilizaci nebaleného materiálu, odpovídá specifikacím Typ 6 dle EN ISO 11140-1:2015. Je určen pouze pro tzv. Flash sterilizaci nebalených nástrojů. Ke změně barvy indikátoru dojde při teplotě 134 °C za 4 min. Indikátor se vkládá na síto mezi sterilizované nástroje.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %. Datum exspirace je uvedeno na balení.

detail

Změna barvy indikačního terče, který je před použitím žlutý, na purpurovou až modrou znamená, že indikátor byl během parní sterilizace vystaven působení všech kritických proměnných: nasycené vodní páry při teplotě a po dobu, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny na indikátorovém proužku: 134 °C/4 min. (Podrobnější údaje si můžete vyžádat u dodavatele.) Pokud se indikační bod zbarvil tmavohnědě až černě, trvala sterilizace déle nebo proběhla při vyšší teplotě, než je uvedeno na indikátorovém proužku. Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický, nepatří mezi známé kancerogeny a nezpůsobuje nebezpečnou kontaminaci sterilizovaného materiálu. Exponované indikátory chráněné před světlem lze uchovávat bez časového omezení pro dokumentaci sterilizace nebo je připojit k záznamu o zdravotnickém výkonu.

 

 

Etikety s indikátorem pro kleště 3789

Etikety rozměru 29 x 29 mm jsou opatřeny procesovým indikátorem parní sterilizace. Etikety se dodávají v rolích po 500 ks. Jsou určeny do etiketovacích kleští Browne, objednací č. 3790, kterými se natisknou současně všechny údaje předepsané vyhláškou č. 306/2012 Sb. a nalepí se na sterilizační obal. Etikety jsou opatřeny dvěma lepicími vrstvami, aby je bylo možné snadno sejmout při použití materiálu a vlepit do zdravotnické dokumentace. Indikátor odpovídá Typu 1 dle EN ISO 11140-1:2015. Etikety jsou vhodné pro dokumentaci parní sterilizace v rozsahu teplot 121 °C až 134 °C.
Skladování: Při teplotě 0-30 °C a relativní vlhkosti 20-60 % chráněné před světlem. Datum exspirace je uvedeno na balení.

detail

Změna barvy indikačního proužku z růžové na hnědou znamená, že materiál opatřený indikátorem byl sterilizován.
Etiketa obsahuje následující údaje natištěné kleštěmi ve třech řádcích: 1. datum sterilizace a číslo sterilizátoru, 2. datum exspirace a číslo sterilizačního cyklu, 3. číslo pracovníka provádějícího sterilizaci.
Etikety lze použít pro všechny sterilizační obaly. Jednu etiketu z každého sterilizačního cyklu se navíc doporučuje vlepit do dokumentace sterilizace.
Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický.