Sterilizace plazmou


indikátor 2501

Tento indikátor splňuje specifikace pro Typ 4 dle EN ISO 11140-1:2015. Je určen pro přístroje Sterrad 100 a Sterrad NX. Indikátory se umísťují dovnitř sterilizačních obalů a slouží k prokázání účinné sterilizační expozice plazmou peroxidu vodíku.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %. Datum exspirace je uvedeno na balení.

Detail

Indikátor se vkládá do sterilizačního obalu potištěnou stranou nahoru. Indikační terč nesmí být ničím zakryt, neboť jinak by vzhledem k povrchově působícímu sterilizačnímu médiu mohlo dojít k falešně negativnímu výsledku zkoušky.
Po ukončení sterilizace porovnejte barvu indikačního terče s menším referenčním terčíkem umístěným vedle. Je-li barva indikačního terče stejná nebo světlejší než barva referenčního terčíku, byla sterilizace úspěšná. Je-li indikační terč tmavší než referenční, byla sterilizace neúčinná a sterilizaci je třeba opakovat s novým indikátorem. Je velmi důležité, aby všechen obsluhující personál uměl indikátor správně vyhodnotit a provozovatel sterilizátoru měl zaveden systém hlášení eventuálních neshod (závad).
Nesmí se skladovat v prostředí s oxidačními a jinými reaktivními substancemi jako jsou peroxid vodíku, kyselina peroctová, jiné kyseliny a alkálie, glutaraldehyd, formaldehyd, ethylenoxid a v prostorech, kde jsou umístěny sterilizátory STERRAD® a v nich používané sterilizační kontejnery.