Sterilizace suchým teplem


Trubičky 7303

Pro kontrolu účinnosti sterilizace proudícím suchým vzduchem slouží skleněné zatavené trubičky naplněné indikační tekutinou, objednací č. 7303. Tyto indikátory odpovídají specifikacím pro Typ 6 dle normy EN ISO 11140-1:2015. Lze je použít pro kontrolu sterilizace v rozsahu teplot 160 °C až 180 °C. Vkládají se mezi sterilizované nástroje a pomůcky.
Skladování: Na chladném a tmavém místě chráněném před zdroji tepla. Datum exspirace je uvedeno na balení

detail

Integrační kontrolní trubičky, objednací č. 7303, jsou na jednom konci označeny zelenou tečkou.
Změna barvy tekutiny z červené na zelenou znamená, že indikátor byl během sterilizace vystaven působení určité teploty po určitou dobu, např. 160 °C/60 min nebo 170 °C/31 min nebo 180 °C/16 min. Podrobné údaje jsou uvedeny níže v grafu a v tabulce níže.
Pokud se používají sterilizační obaly, vkládají se trubičky do těchto obalů. Je vhodné vložit kontrolní trubičku mezi nejhmotnější (a tím nejobtížněji sterilizovatelné) nástroje či pomůcky. Jestliže tekutina v trubičce nedosáhne po sterilizaci jasně zelené barvy, ale pouze barvy hnědé až tmavě zelené, nebyly dosaženy parametry sterilizace odpovídající hodnotám v níže uvedeném grafu (tabulce) a sterilizace by se měla opakovat. Dosažená změna barvy náplně trubičky v takovém případě nemusí být časově stálá.
Tyto trubičky jsou jediným indikátorem, který splňuje specifikace pro indikátory Typu 6 dle EN ISO 11140-1:2015 pro sterilizaci suchým teplem.
Tento typ kontrolních trubiček lze použít i ve sterilizátorech bez nucené cirkulace vzduchu, které používají prodloužené doby sterilizace. Barevná změna náplně trubičky prokazuje dosažení účinné sterilizace v daném místě. Je však třeba uvážit, že u přístrojů bez nucené cirkulace vzduchu může být rozložení teploty (a tím sterilizační expozice) v komoře velmi nerovnoměrné.

Trubičky 7301

Pro tzv. nástrojové vařiče, kde nelze do vodní náplně umístit indikátory na papírovém nosiči nebo pro kontrolu sterilizace roztoků se dodávají skleněné zatavené trubičky naplněné indikační tekutinou. Tyto indikátory odpovídají Typu 4 dle EN ISO 11140-1:2015. Lze je použít pro kontrolu sterilizace v rozsahu teplot
121 °C až 134 °C. Vkládají se mezi sterilizované nástroje nebo do roztoku.
Skladování: Na chladném a tmavém místě, teplota 0-21 °C, nejlépe v chladničce). Datum exspirace je uvedeno na balení.

detail

Integrační kontrolní trubičky, objednací č. 7301, jsou na jednom konci označeny černou tečkou.
Změna barvy náplně trubičky z červené na zelenou znamená, že indikátor byl během sterilizace vystaven působení určité teploty po určitou dobu, např. 121°C/15 min nebo
34°C/cca 4-5 min. Podrobné údaje jsou uvedeny níže v grafu a v tabulce.
Integrační kontrolní trubičky tohoto typu jsou vhodné i pro kontrolu sterilizace roztoků, přičemž trubička se vloží do nádoby s roztokem uložené v místě, kde se předpokládá nejobtížnější dosažení sterilizačních parametrů.
Pokud tekutina v trubičce nedosáhne po sterilizaci jasně či světle zelené barvy, ale pouze barvy hnědé až tmavě zelené, nebyly dosaženy parametry sterilizace odpovídající hodnotám v níže uvedeném grafu (tabulce) a sterilizace by se měla opakovat. Dosažená změna barvy náplně trubičky v takovém případě nemusí být časově stálá.

Páska ITH 19

Tato lepicí páska je vhodným procesovým indikátorem pro všechny druhy sterilizačních obalů používaných při sterilizaci suchým teplem. Na pásku šířky 19 mm jsou natištěny indikační obrazce tvaru písmene V. Pásku lze použít při sterilizaci suchým teplem v rozsahu teplot 160 °C až 180 °C. Tento indikátor odpovídá specifikacím pro Typ 1 dle EN ISO 11140-1:2015.
Skladování: Na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě. Datum exspirace je vyznačeno kódem na vnitřku role.

Zelené obrazce tvaru písmene V změní při sterilizaci barvu na hnědou. Pásku lze snadno popisovat. Významnou a velmi oceňovanou vlastností tohoto indikátoru je snadné stažení z opakovaně používaných sterilizačních obalů bez pracného oškrabávání či použití organických rozpouštědel. Exspirace je 2 roky od data výroby, které je vyznačeno na každé roli kódem rrrr-mm, kde rrrr = rok výroby, mm = měsíc výroby.