Myčky podložních mís AT-OS


 

 

 

Myčka podložních mís AT-OS AF2.45PG

je celonerezový, samostatně stojící profesionální přístroj,
vhodný pro použití jak v náročném nemocničním prostředí, tak i v domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných a dalších zařízeních. Ovládání myčky je plně lokalizované do českého jazyka. Grafický displej zobrazuje všechny parametry zvoleného programu a probíhající fáze, např. teplota v mycí komoře v průběhu mycího cyklu, popis právě probíhající fáze, dosažená hodnota “A0” během termodezinfekce a na konci cyklu, chybová hlášení, čas zbývající do konce cyklu atd. Volitelný Bluetooth modul pro připojení mobilních zařízení se systémem Android pro sledování a vyhodnocování parametrů cyklu.

 

 

 

 

Myčka AT-OS AF2.45PG využívá unikátní systém čtrnácti mycích trysek ve třech skupinách s navzájem nezávislým ovládáním:

 1. skupina – 1x rotační tryska s širokým poloměrem pro hlavní čištění (na vnitřní straně nádob)
 2. skupina – 6x pevná tryska pro čištění uvnitř močových lahví a vnějších povrchů nádob
 3. skupina – 7x rotační tryska s menším poloměrem pro čištění vnějšího povrchu nádob

 

 

 

 

 

 

V průběhu mycího a dezinfekčního programu v myčce dojde k úplnému vyprázdnění, umytí a termické dezinfekci podložní mísy, urinální lahve nebo nádoby do toaletního křesla. Za použití zvlášť dodávaného příslušenství je možné mýt a dezinfikovat i další hygienické předměty, např. sběrné nádoby na moč, emitní misky apod.

Délku termodezinfekce lze řídit s ohledem na dosažení parametru A0. Myčky podložních mís AT-OS umožňují nastavení parametru A0 v rozsahu 60 – 6000, z výroby je standardně nastaven parametr A0 = 300.

Mycí programy

 • 3 standardní programy: ekonomický, normální a intenzivní program
 • 1 program na mytí lavorů
 • 1 uživatelský program
 • 1 program pro mycí koš Multi Wash Basket (variantně)
 • 1 program pro speciální program HDS (variantně)

Kapacita mytí

 • 1x podložní mísa s víkem + 1x močová lahev
 • 3x močová lahev
 • 1x nádoba do toaletního křesla
 • Možnost mytí dalších předmětů za použití speciálních držáků a košů (volitelné příslušenství)

 Integrované hygienické systémy

 • Systém ETS (vyprázdnění celého systému): systém pro automatické vyuštění veškeré vody přítomné na konci každého cyklu v čerpadle, zásobníku vody a v potrubí, aby nedošlo
  k mikrobiální kontaminaci uvnitř přístroje.
 • SDS (systém dezinfekce přístroje): systém, který umožňuje automatické spuštění dezinfekčního programu v režimu Stand-By po uplynutí 24 hodin od posledního cyklu. Tento systém zajišťuje, aby v přístroji nedocházelo k mikrobiální kontaminaci
 • DWC (dezinfikované vodní chlazení): voda, která je po fázi termodezinfekce určena
  k ochlazení mycí komory, je automaticky dezinfikována v generátoru páry, aby bylo zabráněno její mikrobiální
 • DCS (Drain Control System) je bezpečnostní systém, které zabraňuje použití stroje v případě, že je vypouštěcí sifon ucpaný.
 • Přístupové body do mycí komory, sloužící k instalaci externích čidel pro potřeby pravidelné validace myčky.

Technická data

Hmotnost                                          85 kg
Šířka                                                     450 mm
Hloubka                                              500 mm
Výška                                                   1500 mm
Požadovaný tlak vody                   70 – 600 kPa (0,7 – 6,0 bar)
Teplota vody                                    45 – 60 °C
Připojení vody                                 roháčky ¾“
Odpad                                                 DN 100
Hlučnost                                             54 dB(A)

Relativní vlhkost                              90%
Teplota okolí                                     6 – 40 °C
Příkon                                                  3550W

Napájecí napětí                               400V 3N + G / 50-60 Hz nebo 230V / 50-60 Hz (nutno specifikovat před dodáním)

Připojení vody                                  hadicemi, 3/4”G připojení teplé a studené vody, kompletní hadice s filtry

Odpad                                                 DN 100 na stěnu nebo na podlahu, DN90 odtok

Splňuje požadavky norem          EN ISO 13485, EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-3, EN 1717 (DVGW)