Testy mytí


Des Check 2471 – test tepelné dezinfekce

Indikátor je určen pro kontrolu tepelné dezinfekce v nástrojových mycích automatech s parametry nejméně 90 °C / 5 min a odpovídá Typu 6 dle EN ISO 11140-1:2015.
Skladování: V chladničce při teplotě nejvýše 4 °C. Datum exspirace je uvedeno na balení.

Detail
Indikátor se vkládá nejlépe na dno mycího automatu na filtr odtokového otvoru, aby nebyl vystaven vysoké teplotě během fáze sušení. Pokud se indikátor umístí do koše mezi dezinfikovaný materiál, je třeba jej před startem fáze sušení vyjmout pro vyhodnocení.
Změna barvy indikačního terče ze žluté na modrou znamená, že indikátor byl během dezinfekční fáze vystaven působení všech kritických proměnných: nasycené vodní páry při teplotě a po dobu, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny na indikátorovém proužku (90 °C/ 5 min). Podrobnější údaje si můžete vyžádat u dodavatele.
Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický, nepatří mezi známé kancerogeny a nezpůsobuje nebezpečnou kontaminaci sterilizovaného materiálu.

Dosahované barevné změny jsou stejné jako u indikátoru Des-Check objednací číslo 2470, ale indikátor objednací číslo 2471 dosahuje úplnou barevnou změnu při teplotě přesahující 90°C již za 5 minut. Tyto parametry odpovídají dosažení hodnoty A0=3000 dle normy EN ISO 15883-1.

Indikátor Des-Check objednací číslo 2471 je náhradou za indikátor Des-Check objednací číslo 2470 pro nástrojové mycí automaty, které během fáze tepelné dezinfekce nedosahují teplotu 93 °C po dobu nejméně 10 minut.

 

Des Check 2470 – test tepelné dezinfekce

Indikátor je určen pro kontrolu tepelné dezinfekce v nástrojových mycích automatech s parametry
93 °C / 10 min a odpovídá Typu 6 dle EN ISO 11140-1:20015
Skladování: V chladničce při teplotě nejvýše 4 °C. Datum exspirace je uvedeno na balení.

Indikátor se vkládá nejlépe na dno mycího automatu na filtr odtokového otvoru, aby nebyl vystaven vysoké teplotě během fáze sušení. Pokud se indikátor umístí do koše mezi dezinfikovaný materiál, je třeba jej před startem fáze sušení vyjmout pro vyhodnocení.
Změna barvy indikačního terče ze žluté na modrou znamená, že indikátor byl během dezinfekční fáze vystaven působení všech kritických proměnných: nasycené vodní páry při teplotě a po dobu, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny na indikátorovém proužku (93 °C/10 min). Podrobnější údaje si můžete vyžádat u dodavatele.
Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický, nepatří mezi známé kancerogeny a nezpůsobuje nebezpečnou kontaminaci sterilizovaného materiálu.

Pokud mycí automat neudržuje teplotu nejméně 93°C (po dobu 10 minut), použijte indikátor Des-Check objednací číslo 2471.

Na následujícím vyobrazení jsou po řadě: indikátor před použitím, 2 x nedostatečně exponovaný indikátor a správně exponovaný indikátor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Load Check 2315 – test účinnosti mytí

Na plastovém průsvitném zkušebním proužku rozměrů 5 x 10 cm je naneseno oboustranně ve čtyřech polích zkušební barvivo. Barvivo obsahuje lipidy, polysacharidy a proteiny a odpovídá požadavkům normy EN 15883:2006. Zkušební proužek se vkládá do nerezového držáku, objednací č. 2316. Test je vhodný pro všechny myčky nástrojů vč. ultrazvukových.
Skladování: 0 – 30 °C, relativní vlhkost 30 – 60 %. Datum exspirace je uvedeno na balení.

Detail
Na plastovém průsvitném zkušebním proužku rozměrů 5 x 10 cm je naneseno oboustranně ve čtyřech polích zkušební barvivo. Barvivo je tvořeno lipidy, polysacharidy a proteiny a odpovídá požadavkům normy EN 15883:2006. Barvivo neobsahuje krev ani její deriváty.
Zkušební proužek se vkládá do nerezového držáku, objednací č. 2316. Takto sestavený test se umístí do koše mycího automatu. Zkušební proužek je v držáku umístěn tak, že test mytí probíhá současně ve dvou vzájemně kolmých rovinách vždy z obou stran. Po skončení mycího procesu se proužek přiloží na bílou podložku a zkontroluje úplné odstranění červeného barviva. Residua barviva znamenají, že mytí je třeba hodnotit jako nedostatečné.
Příčinou může být např. nesprávné naložení mycího koše, nedostatečný tlak vody, ucpané trysky, nevhodný detergent nebo vysoká teplota vody způsobující koagulaci bílkovin. Mřížka držáku, která zkušební obrazec částečně překrývá, simuluje zachycení nečistot v nepřístupných místech nástrojů, jako jsou zámky.
Test je vhodný pro všechny myčky vč. ultrazvukových.Na následujícím vyobrazení jsou postupně ukázány zkušební proužky: před zkouškou, 2x nevyhovující výsledek a úspěšný výsledek.