Vsázkový test parní sterilizace MVI


« Zpět na E-shop

443.52  / 396.00  bez DPH

Popis

480 ks/bal

Universální indikátory pro parní sterilizaci, odpovídají specifikacím pro Typ 4 dle ČSN EN ISO 11140-1:2015. Jsou vhodné pro kontrolu účinnosti parní sterilizace baleného i nebaleného materiálu a nástrojů v rozsahu teplot 121 °C až 134 °C. Vkládají se při sterilizaci baleného materiálu do obalu, při sterilizaci nebalených nástrojů přímo na síto.
Skladování: Na chladném, suchém a tmavém místě, teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %.
Datum exspirace je uvedeno na balení.

Detail
Indikátory se dodávají ve formě papírových proužků, které se v polovině délky rozdělí na dva. Indikační proužek je natištěn v podélné ose proužku a při expozici odpovídající stanoveným parametrům zčerná v celé své délce. Změna barvy se porovnává se srovnávací oválnou plochou natištěnou na jednom konci indikátoru a označenou REF. Tuto barvu dosáhne indikátor za 3 minuty při 134 °C a za 8 minut při 121 °C.
Indikátory se vkládají dovnitř obalů mezi sterilizovaný materiál nebo do samostatných obalů. Při sterilizaci nebalených nástrojů se indikátory vloží mezi nástroje. Vzhledem k možné nerovnoměrné sterilizační expozici v různých částech komory sterilizátoru se doporučuje používat více indikátorů, nejlépe v každém sterilizačním obalu.
Podmínkou úplné barevné změny je vystavení indikátoru působení nasycené vodní páry nejméně o teplotě a nejméně po dobu, jejichž číselné hodnoty jsou uvedené na balení, tedy všech kritických parametrů účinné parní sterilizace.
Tento indikátor je cenově velmi výhodný a exponovaný indikátor lze uchovávat bez nežádoucí změny barvy jako dokumentaci účinné sterilizace, případně jej připojit k dokumentaci o zdravotnickém výkonu.
Exponované indikátory chráněné před světlem lze uchovávat pro dokumentaci sterilizace bez časového omezení.
Indikátor neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy, není toxický, nepatří mezi známé kancerogeny a nezpůsobuje nebezpečnou kontaminaci sterilizovaného materiálu.